Điều khoản & bảo mật của nhà cái 888b

Để trở thành một thành viên của 888b người chơi bắt buộc phải tuân theo những quy định cũng như điều khoản và chính sách bảo mật của nhà cái, cụ thể như sau:

Về điều khoản

 • Người chơi phải tuân thủ những yêu cầu mà nhà cái đề ra sử dụng các dịch vụ của nhà cái thì phải cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Tất cả các sao chép hay các trích dẫn đều phải giữ lại dấu hiệu bản quyền giữ nguyên quyền sở hữu trí tuệ thuộc về nhà cái.
 • Không được phép nhân bản bất cứ một thông tin, hiển thị hay tin tức dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự cho phép của 888b. Nếu vi phạm khách hàng có thể nhận những mức hình phạt tương ứng.
 • Người chơi phải đáp ứng và tuân thủ những quy định về không gian mạng, chấp nhận sự điều chỉnh và giải quyết tranh chấp của những cơ quan có thẩm quyền
 • Người chơi được cung cấp các thông tin liên quan đến việc thay đổi hay bổ sung bất cứ vấn đề nào mà nhà cái đưa ra. Và khi thay đổi sẽ cần sự chấp thuận của người sử dụng.
 • Với việc đăng ký thành viên mới người chơi phải đủ 18 tuổi mới có thể đăng ký tài khoản và phải có đủ năng lực hành vi dân sự, có khả năng tự chu cấp được cho bản thân.
 • Mỗi người chơi chỉ được phép đăng ký duy nhất một tài khoản nếu gian lận bị nhà cái phát hiện thì có thể sẽ bị thu hồi tài khoản.
 • Những khuyến mãi được 888b đưa ra nếu muốn nhận người chơi phải đáp ứng được các yêu cầu của nhà cái và nhà cái có quyền thu hồi ưu đãi vì bất cứ lý do gì.

Về chính sách bảo mật

 • Tất cả những thông tin liên quan đến khách hàng khi chưa được cho phép sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài với bất kỳ hình thức nào.
 • Những thông tin thu được từ người dùng chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích cá nhân người dùng chẳng hạn như cung cấp chính sách khuyến mại, điều phối dịch vụ, ….
 • Khi khách hàng không còn tài khoản trên hệ thống 888b cũng sẽ xóa hết những thông tin liên quan đảm bảo an toàn cho khách hàng.
 • Người chơi có thể yêu cầu xóa tài khoản hoặc không nhận thông báo từ hệ thống với những lý do thuyết phục.